banner30

banner62

15.09.2021, 09:38 835

Sinsi Bir Düşman: Korumacı Cinsiyetçilik

Merhaba,

Her toplumun işleyiş şekli birbirinden farklıdır. Kimi anaerkil, kimi ataerkil kimi ise eşitlikçi bir düzen içinde yaşar. Biz ataerkil bir toplum olmakla birlikte bu toplumlarda daha çok erkeğin egemen olduğunu, saygı gördüğünü söylemek yanlış olmayacaktır. Bu ataerkil toplum yapısı zamanlamaço kültürüne zemin hazırladı. Maço kültürü, erkeğin kadın üzerinde hakimiyet kurabileceğine, cinsiyetinin toplumda daha baskın olduğuna ve bu yüzden ayrıcalığı yapılması gerektiğine inanan topluluktan oluşmakta. Böylece hep yeni kavramlar ortaya çıkmaya başladı. Örneğin; cinsiyetçilik.

Maço kültürünün oluşmasıyla beraber bunu benimseyenler kadınlara karşı daha düşmanca duygu, düşünce, tavır, tutum, davranışta bulunmaktalar. Ki buna DÜŞMANCA CİNSİYETİLİK denir. Düşmanca cinsiyetçilikte kadını küçültüp sadece bir nesne olarak görürler, kadına yapılan istismarlar burada içsel sistemlerce meşrulaştırılmıştır (!).

Bir de bunu benimsemeyenler var. Kadına düşmanca değil daha korumacı yaklaşan KORUMACI CİNSİYETÇİLİK.

Peki nedir bu korumacı cinsiyetçilik?

Korumacı cinsiyetçilik düşmanca cinsiyetçiliğin aksine kadına değer veren,seven, kadını saf olarak gören, kadını korunmaya ihtiyacı olan bir varlık olarak değerlendiren bir ayrımcılık türüdür. Ne kadar güzel gibi görense de aslında oldukça tehlikelidir. Çünkü temelinde pozitif ayrımcılık vardır. Bu da aslında düşmanca cinsiyetçilikteki olduğu gibi kadının zayıf ve yetersiz olduğu düşüncesine dayanmaktadır.

Yapılan araştırmalara göre, korumacı cinsiyetçiliğe geleneksel cinsiyet rollerini kabul eden kadınların, düşmanca cinsiyetçiliğe ise bu rolden sapan kadınların maruz kaldığı sonucuna ulaşılmıştır. Aynı zamanda düşmanca cinsiyetçilik açık bir şekilde fark edilirken korumacı cinsiyetçilik örtük olduğu için fark edilmesi daha zordur.Geleneksel kadın rolünü üstlenen birey bu örtük davranışları anlamlandırırken olumlu düşünme ve destekleme eğilimindedir.

Bu cinsiyetçiliğin önüne geçmek için ne yapılabilir?

Farkındalığımızı arttırmak bu konuda en etkili yol olacaktır. Kitap okumak, araştırmak, konuyla ilgili video veya filmler izlemek yani bilinçlenmek ve öğrendiklerimizi hayatımızda uygulayabilme becerisi kazanmak hem bireysel hem toplumsal gelişim açısından önemli olacaktır.

Birkaç not

Uçakta bir sorun olduğu zaman oksijen maskesini önce kendinize sonra çocuğunuza takmanız gerekir. Bunun nedenini hepimiz biliyoruz. Çünkü kendinizi kurtaramazsanız çocuğunuzu da kurtaramazsınız. Hayat da böyledir. Önce kendimize değer vermeniz gerekir. Değer başkasının inisiyatifinde olacak bir konu değildir. Çünkü başkasının size vereceği değeri aslında sizin kendinize verdiğiniz değer belirler. Örneğin bir çocuk düşünelim. Çocukların rol model alarak öğrendiğini biliyoruz. Bu çocuğun ebeveynlerini ayakları yere sağlam basan, kendi değerini belirleyen, kendine zaman ayıran, problem odaklı olmak yerine çözüm odaklı olmaları gibi birçok özellikle donanımlı olduğunu düşünelim. Yine biliyoruz ki eğitim ilk olarak ailede başlar.

-Bu çocuk gelişim süreci boyunca ailesinden görerek öğrendiği özellikleri kendi hayatında uygulayacak mıdır?

-Yüksek ihtimalle evet.

-Kendi ailesinde benzer bir aile kuracak mıdır?

-Yüksek ihtimalle evet.

-Kendi çocuklarına da bu konuda rol model olacak mıdır?

-Yüksek ihtimalle evet.

Yani bir insan, çevresinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Farkındalık, değişim ve gelişimin mihenk taşıdır. Farkındalık artarsa eğer bu cinsiyetçi tutum ve davranışların da önüne geçebiliriz.

Sağlıkla kalın…

Yorumlar (0)
17°
açık