33 yılın hesabını kim verecek?

İzmirli avukat Senih Özay, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Hilton Oteli'nden 33 yıldan beri almadığı milyonlarca liralık ortaklık payının ve sorumluların peşine düştü.

GÜNDEM 23.09.2020, 13:25 23.09.2020, 14:37
608
33 yılın hesabını kim verecek?

İzmirGazetesi-ENGİN YAVUZ

Yüzde 23.5'luk ortaklık payı olduğu halde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 33 yıldan beri Hilton Oteli'nden niye bir kuruş bile ortaklık payı almadığını, ekibiyle birlikte araştırmaya başlayan İzmirli avukat Senih Özay, sorularına yanıt istiyor. Maliye Bakanlığı'na, İzmir Valiliği'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ve Sayıştay'a dilekçeler gönderen Özay, Valilik Makamı'na gönderdiği dilekçede şu ifadelere yer verdi:

"İzmir ili Konak ilçesi Alsancak, 1919 Ada ve 6 Parselde bulunan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile şirketler arasında gerçekleştirilen sözleşme kapsamında belediyenin sözleşme edimi olarak sunduğu, mülkiyetlerindeki 6605,75 m2’lik arazinin mülkiyetini devrederek; karşılığında da pay olarak Hilton Oteli otopark gelirlerinin %50’sinin belediyeye verilmesi konusunda anlaşmış oldukları görülmektedir. Tarih 16.4.1987. Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura …1984-1989, sonraki süreçte Yüksel Çakmur 1989-1994, Burhan Özfatura 1994-1999, Ahmet Piriştina 1999-2004, Aziz Kocaoğlu 2004-2019, Tunç Soyer 2019-2020 Hilton Oteli’nin kapatılıyor olması konusuyla birlikte gündeme gelen birtakım konular hakkında hem tarafımızı hem de kamuoyunu aydınlatmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi'nden; en azından kayıtlarının tetkiki ile 16.4.1987 tarihinde başlayan hukuksal ilişkide şu konular önemlidir:

KAMUOYU PROJE VE SÖZLEŞMELERİ BİLMELİ

1. Söz konusu otel ile ilgili yapılmış olan şirketleşme ve proje ve sözleşmelerin tarafımıza iletilmesini,

2. Söz konusu otelden sözleşme gereğince, kurum olarak; ilk dönemden günümüze kadarki süreçte söz konusu otoparkın gelirlerinin yarısını alıp almadığınızı; aldıysanız belgeleri ve dokümanları, almadıysanız neden almadığınızı ve bunun yerine ne türlü bir edim aldığınızı belge ve dokümanlarla tarafımıza iletmenizi,

3. 16/04/1987 tarihinden itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde başkanlık yapmış olanları ve bu dönemlerde Belediye Meclis Üyeliği yapmış olanların ad ve soyadlarının ve adreslerinin tarafımıza iletilmesini,

4. Büyükşehir Belediyesi’nden, kayıtların tetkiki ile bari hiç değilse, Hilton’a mülkiyetini devrettiği arsa karşılığı sözleşmeye bağlanan otopark gelirlerinden hiçbir bedel alınmayışında, alınamayışında ve şirket genel kurullarında hisse oran artışları sırasında sıfırlanmaya nasıl yol açıldığına dair bilgi ve belgelerin tarafımıza iletilmesini, hatta bu yolda hukuk müşavirlerinizle birlikte dosyanızın tarafımızdan incelenmesinin sağlanmasını,

5. Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın konuya ilişkin mali işler teftiş raporlarının bir suretinin kamu yararı açısından, hemşehri hukuku açısından tarafımıza iletilmesini, bu konu hakkında Valilik, Bakanlık tarafından yapılan denetim ve değerlendirme raporlarının tarafımıza iletilmesini,

6. Mevcut Yönetimin 2019-2020 yıllarında  en son olarak taze  görevde oluşu ile bu kısa dönemde bu dosyada bir talep ve bu yolda bir araştırma bilgi notu  olup olmadığı, kenti  terk etmekte olan  bir   dev şirketin alacağı- borcu- cezası rehabilitasyonu, ibrası  ve olası  yaptırımlar   konusunda   bir çalışmanın bulunup bulunmadığının tarafımıza  bildirilmesini, bu yolda 33 yıllık binanın,  odalarının falan yapıya devrinde arabuluculuk türü çabanızdan daha   resmi haklar konusunun öne çıkarılarak yanıtlanmasını talep ettiğimiz dilekçemizi gönderdik.

MAHALLİ İDARELERİN GELİRLERİ  

Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 nolu kararnameye göre yetkiniz doğrultusunda “…Devlet gelir ve giderleri ile kamu kurum ve kuruluşlarının taşınmaz mal edinme ve yönetimini ilgilendiren hususlar hakkında hazırlanacak kanun,tüzük,yönetmelik ve diğer düzenlemeler ile mahalli idarelerin gelirlerine ilişkin olarak hazırlanacak tasarılar hakkında Maliye Bakanlığının uygun görüşünün alınması zorunludur…” “…belediyeler,belediyelere bağlı kuruluşlar,özel idareler,kamu iktisadi teşebbüsleri ve benzeri kuruluşlar,fonlar ve fonlara tasarruf eden kuruluşlar ve vergi muafiyeti tanınan vakıflardan her türlü mali işlemleri ile ilgili bilgi,belge ve hesap durumlarını almaya; bu belge ve hesap durumları ile borçlanma ve ödeme imkanları  üzerinde inceleme yaptırmaya; bütçe ödenekleri ile diğer imkanları en etkin şekilde kullanmak üzere gerekli önlemleri almaya,bu maksatla gereğinde ilgili kurum ve kuruluşlardan alınan önlemlerin uygulanmasını istemeye yetkilidir….” hükmü gereği hazırladığınız denetim raporunun kayıtlarınızın bir suretinin tarafımıza tebliğini,

Sayıştay Kanunu ve Sayıştay Denetim Yönetmeliği’ne göre kurumunuz İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın kendi arsası üzerinde Hilton Oteli’nin yapılmasıyla ilgili sözleşme düzeni, hükümlere göre otopark gelirinin %50’sinin tahsili, sermaye artırımı, kar dağıtımı, gelirlerde gerçeği usulsüzlükleri araştırıp araştırmadığını böyle bir dosyası bulunup bulunmadığını 33 yıl sonra otel kapanıyor olmakla acil Sayıştay’ın hiç değilse şimdi teftiş hareketiyle ona el koymasını ve tarafımıza bilgi verilmesini talep ederiz.

HİÇ TEFTİŞ EDİLDİ Mİ?

İzmir Valiliği’nin 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi “Devlete, özel idareye, belediye ve köylere ait olan veya bunlara bağlı bulunan veya bunların gözetim ve denetimi altında iş gören daire ve müesseselerle diğer bütün gerçek ve tüzelkişiler tarafından işletilen mali, ticari, sınai ve iktisadi müesseseler, işletmeler, ambarlar, depolar ve sair uzman, fen adamı, teknisyen, işçi gibi personel bulunduran yerler Devlet ve memleket emniyet ve asayişi ve iş hayatının düzenlenmesi bakımından valinin gözetim ve denetimi altındadırlar.” hükmüne göre İzmir’de 33 yıl önce Büyükşehir Belediyesi’nin arazisine Hilton Oteli yapılması sürecinde sözleşmeye göre en azından otopark gelirinin yarısının belediyeye aktarılacağı hüküm altına alınmış olmasına rağmen hiç aktarma olmayış olması üzerinden valiliğinizin bir denetim teftiş raporu olup olmadığının sorumluluk açısından tarafımıza 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 4. maddesi ve 1136 sayılı Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesinin 3. fıkrası gereğince talep ederiz. Söz konusu taleplerimizin 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu’nun 5. maddesi gereğince en kısa sürede karşılanması için gereğinin yapılmasını talep ederiz.

16 EKİM'DE KAPANIYOR

Çankaya’da 1990’lı yıllarda inşa edilen 32 katlı, 5 yıldızlı ve 381 odalı dev turistik otel Hilton İzmir kapılarını 16 Ekim'de kapatıyor. Otelin kapanmasına ortaklar arası anlaşmazlığın neden olduğu iddia edilirken Hilton İzmir’den yapılan yazılı açıklamada otelin 16 Ekim’den itibaren Hilton İzmir tarafından işletilmeyeceği ilan edildi. İddialar arasında, Hilton Grubu'nun, otelin iyi işletilmediği, bakımsız kaldığı ve bir süredir ortaklar arasındaki çekişmelerden rahatsız olduğu için ayrılık kararı verdiği ifade edildi. Ayrılığın gerekçelerinden birinin de uzun yıllar renovasyon (yenileme) ve otel yönetimi konusunda Hilton Grubu ile büyük hissedar Ata İnşaat’ın uzlaşamaması olduğu iddia edildi. Ege Turistik Otelciler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, “Turizmciler olarak mevcut binanın rezidans olmasına karşıyız” dedi.

DİĞER OTELLERİ İŞLETMEYE DEVAM

Hissedarları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ata İnşaat ile Vakıflar Bankası’nın yer aldığı İzmir Enternasyonel Otelcilik A.Ş.’nin sahibi olduğu Hilton İzmir’de şimdi neler yaşanacağı merak konusu... Hilton İzmir Ofisi’nin basın kuruluşlarına geçtiği açıklamada, “Hilton İzmir 16 Ekim 2020 tarihinden Hilton tarafından işletilmeyecek. Hilton İzmir’in şu ana kadar gösterdiği örnek misafirperverlikten gurur duyuyor ve bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İzmir’deki faaliyetlerimize DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Alsancak, Hilton Garden Inn İzmir Bayraklı, DoubleTree by Hilton Hotel İzmir Havalimanı ve Hampton by Hilton İzmir Aliağa olmak üzere dört farklı konumda hizmet veren otellerimizle devam edeceğiz” ifadesi yer aldı.

ARSA İZMİR BÜYÜKŞEHİR'DEN

1987 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 7 bin metrekare arsa vererek yüzde 23.5 hissesine sahip olduğu İzmir Enternasyonal Otelcilik A.Ş., otelin temelini 1988’de attı. Otel, 4 Temmuz 1992’de hizmete açıldı. 33 katlı ve 142 metre yüksekliğindeki Hilton İzmir'in toplam inşaat alanı 96 bin metrekareden oluştu, İnşa edildiği yıllarda Türkiye'nin en yüksek ikinci binası olan Hilton İzmir’in dış yüzeyi 17 bin 500 metrekare mermerle kaplandı. 381 odanın yanı sıra on toplantı odası, bir balo salonu, alışveriş merkezi ve bin otomobil kapasiteli kapalı otoparkı bulunan otelin son yıllarda giriş çıkışları tadilat gerekçesiyle arka kapıdan yapılıyordu.

Yorumlar (0)
19°
parçalı bulutlu
Namaz Vakti 20 Ekim 2020
İmsak 05:57
Güneş 07:18
Öğle 13:01
İkindi 16:04
Akşam 18:34
Yatsı 19:50
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 5 13
2. Fenerbahçe 5 11
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Erzurumspor 4 7
6. Galatasaray 5 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Denizlispor 5 5
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Gençlerbirliği 4 4
20. Başakşehir 5 4
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Akhisar Bld.Spor 5 5
13. Bandırmaspor 5 5
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Menemen Belediyespor 5 2
18. Boluspor 5 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Wolverhampton 5 9
7. Tottenham 5 8
8. Chelsea 5 8
9. West Ham 5 7
10. Leeds United 5 7
11. Man City 4 7
12. Southampton 5 7
13. Newcastle 5 7
14. Crystal Palace 5 7
15. M. United 4 6
16. Brighton 5 4
17. West Bromwich 5 2
18. Burnley 4 1
19. Sheffield United 5 1
20. Fulham 5 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3
banner29